Menu

Prihod v zavod

Na dogovorjeni dan novega stanovalca sprejme socialna delavka. S stanovalcem skleneta dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja glede izvajanja storitve institucionalnega varstva, kot so trajanje, vrsta, obseg in način zagotavljanja socialne oskrbe, zdravstvene oskrbe in dodatnih storitev, cena oskrbe, plačilni pogoji in način plačevanja oz. doplačevanja storitev, pogoje za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Ob prihodu bodoči stanovalec potrebuje:

  • veljavni osebni dokument,
  • kartico zdravstvenega zavarovanja.

V dogovoru z zdravstvenim domom se dogovorimo za prenos zdravstvenega kartona za vsakega novega stanovalca.

S seboj prineste osebno garderobo, obutev in pribor za osebno higieno.
Seznam stvari, ki jih potrebujete ob prihodu v Dom.

Stanovalec se spozna z vodjo zdravstvene nege, s katero se pogovorita o zdravstveni negi, zdravilih, ki jih prejema in morebitnih zdravstvenih posebnostih.