Menu

ZAPOSLIMO

 Zaposlimo

  1. Diplomirano medicinsko sestro
  2. Tehnika zdravstvene nege
  3. Bolničarja negovalca
  4. Strežnico
  5. Pripravnika tehnika zdravstvene nege
  6. Varuhinjo

Opisi in pogoji za posamezna delovna mesta so navedeni spodaj.


DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO

Pogoji:

ustrezna izobrazba zdravstvene smeri, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- izvajanje in sodelovanje v procesu zdravstvene nege,

- izvajanje medicinsko-tehničnih posegov,

- reševanje urgentnih primerov v odsotnosti nadrejenih v okviru pristojnosti,

- razdeljevanje in nadzor nad jemanjem zdravil,

- vodenje, usklajevanje in kontrola dela zaposlenih v zdravstveno negovalni službi v času vodenja izmene,

- usklajevanje in kontrola dela bolničarjev in strežnic,

- nadzor in izvajanje zdravstvene nege in oskrbe,

- pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb,

- nadomeščanje diplomirane medicinske sestre - vodje tima,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.


Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 5-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.

Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siTEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE

Pogoji:

V. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri zdravstveni tehnik - sms I, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- izvajanje in sodelovanje v procesu zdravstvene nege,

- izvajanje medicinsko-tehničnih posegov,

- reševanje urgentnih primerov v odsotnosti nadrejenih v okviru pristojnosti,

- razdeljevanje in nadzor nad jemanjem zdravil,

- vodenje, usklajevanje in kontrola dela zaposlenih v zdravstveno negovalni službi v času vodenja izmene,

- usklajevanje in kontrola dela bolničarjev in strežnic,

- nadzor in izvajanje zdravstvene nege in oskrbe,

- pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siBOLNIČARJA-NEGOVALCA


Pogoji:

IV. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri bolničar -negovalec, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu, samoiniciativnost, sposobnost sprejemanja obremenitev in prilagodljivost.


Opis del in nalog:  

- sodelovanje v procesu zdravstvene nege pri zadovoljevanju osnovnih 

  življenjskih potreb,

- vzdrževanje ožjega bivalnega okolja stanovalcev,

- opazovanje in beleženje počutja stanovalcev, vitalnih funkcij, zaužite hrane,

  tekočine in izločanja,

- transport čistega in umazanega perila in skrb za osebno perilo,

  transport hrane, razdeljevanje in hranjenje,

- druge naloge v skladu z delovnim procesom.Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.siSTREŽNICO


Pogoji:

dokončana OŠ, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu.


Opis del in nalog:  

- čiščenje ožjega in širšega okolja, opreme in tehničnih pripomočkov za nego in oskrbo,

- čiščenje sanitarij in drugih prostorov,

- čiščenje upravnih, poslovnih in skupnih prostorov,

- prezračevanje prostorov,

- postiljanje in prestiljanje praznih postelj,

- pomoč pri serviranju hrane,

- priprava jedilnice, čajne kuhinje in pogrinjkov, pomivanje posode,

- vzdrževanje okrasnega rastlinja,

- odnašanje smeti in embalaže na odrejeno mesto,

- čiščenje okolice doma,

- pomoč v pralnici pri pranju, sušenju in likanju,


Posebni pogoji dela:

- dvoizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.si


PRIPRAVNIKA - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE


Pogoji:

Zaključena srednja zdravstvena šola. Veselje do dela s starejšimi.


Opis del in nalog:  

Uvajanje v samostojno delo tehnika zdravstvene nege.


Zaposlitev: 

Za določen čas 6 mesecev.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.si


VARUHINJA


Pogoji:

dokončana OŠ, veselje za delo s starejšimi, komunikativnost, natančnost in zanesljivost, tolerantnost, prijaznost, čustvena stabilnost, redoljubnost, sposobnost za timsko delo, samostojnost pri delu.


Opis del in nalog:  

- delo s stanovalci z demenco (s poudarkom na zagotavljanju varnosti in zaposlitvene aktivnosti),

- razdeljevanje hrane in hranjenje stanovalcev,

- sodelovanje pri zadovoljevanju psihičnih in fizičnih potreb stanovalcev,

- vzdrževanje ožjega stanovalčevega okolja,

- opazovanje in beleženje stanovalčevega počutja, vitalnih funkcij, zaužite hrane, tekočine in izločanja,

- skrb za osebno perilo,

- pomoč pri spremstvu stanovalcev,

- delo v skupini (vaje za spomin, branje, idr.),

- sodelovanje pri bralnih urah,

- pomoč strokovnim službam po svojih zmožnostih in strokovnosti,


Posebni pogoji dela:

- triizmensko delo

- delo tudi ob nedeljah

- delo tudi ob praznikih

- 6-dnevni delovni teden

- občasna prerazporeditev delovnega časa


Zaposlitev: za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom.


Prijave na naslov:

Zavod sv. Martina, Srednja vas v Bohinju 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju ali joze.cerkovnik@zsm.si