Menu

Varovani oddelek

Posebno skrb namenjamo varovanju stanovalcev z demenco. V ta namen imamo oddelek namenjen 12 stanovalcem. Varovani oddelek ima svoja izhoda na skupni vrt in na teraso, ki je posebej namenjena stanovalcem na varovanem oddelku. Družijo se v dnevnem prostoru, ki je hkrati tudi jedilnica, kjer radi klepetajo, spijejo kavo in pogledajo televizijo. Organizirane so redne aktivnosti za popestritev prostega časa, kot je na primer obisk terapevtskih kužkov, pogovorna skupina, pevska skupina, sprehodi,…


Stanovalci na varovanem oddelku so zaradi svojih potreb ves čas deležni posebnega varstva in oddelka ter zavoda na morejo zapustiti brez spremstva. V času življenja na varovanem oddelku se stanovalcem zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti osebnosti, dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti.